Merete Røstad : ARCHIVE

d7bc893b-0f9f-40b6-afe5-bd8959056588.jpg

Scroll down for english

ARCHIVE er en samling av dokumentarisk materiale fra kunstprosjektene: Folkets Hus og Kammer (lydfiler, fotografier, video, VR, 3D-gjengivelser, modeller, video, tegninger, publikasjoner og objekter).

ARCHIVE er åpent for publikum kun etter avtale.
Bestill en økt i arkivet her: http://event.khio.no/kunst-og-handverk/

Besøk ARCHIVE
Når du har kommet til ARCHIVE, er det et par ting som kan gjøre at du får mer ut av tiden og som kan bidra til en enklere undersøkelsesprosess.
La arkivisten introdusere deg til materialet slik at du får en oversikt. Etter at du har blitt kjent med ARCHIVE, kan du lettere tilpasse arbeidsflyten din til arkivets kriterier når du gjennomfører din forskning. Be om hjelp: Arkivpersonalet er der for å hjelpe deg. Spør dem om du har spørsmål. Ta kontakt med de andre forskere: ARCHIVE er et unikt og intimt sted hvor du kan finne forskere med samme interessefelt. Introduser deg selv til de andre forskerne, du vet aldri hvilke fremtidige muligheter som kan oppstå ut av en hilsen. Vær foruten klar over at arkivisten vil beholde forskerens navn og forespørsler konfidensielt, og vil ikke gi ut slik informasjon uten samtykke.

ARCHIVE er del av en større diskurs i samtiden om kunst i offentlige rom og utforming av minnebærende kunst gjennom å utforske minne og glemsel i den offentlig sfære.

ARCHIVE er en del av Merete Røstad's presentasjon av kunstnerisk resultat av hennes Doktorgradsstipendiat prosjekt:

  The Participatory Monument
  Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere

  Meld deg på ARCHIVE her

Hvis du ønsker å besøke ARCHIVE og har behov for assistanse, vennligst kontakt theparticipatorymonument@gmail.com

 

-------------------------

ARCHIVE
The ARCHIVE is an assembly of documentary material from the artprojects: Folkets Hus and Kammer (soundfiles, photographs, video, VR, 3D renderings, models, video, drawings, publications and objects).

The ARCHIVE is open to the public by appointment only.
To book a session in the ARCHIVE: http://event.khio.no/kunst-og-handverk/ 

Visiting the ARCHIVE
Once you have arrived at the ARCHIVE, there are a few things to consider to maximise your time, and to help the research process go smoothly. Let the archivist introduce you to the material, so you have an overview. After familiarising yourself with the ARCHIVE, you can better adapt your workflow to those criteria when conducting your research.
Ask for assistance: The archival staff is there to help you. If you have questions, ask them.Connect with other researchers: The ARCHIVE is a unique and intimate place where you might find researchers that may share your topic of interest. Introduce yourself to the other researchers, you never know what future benefits can come from a greeting.
However, note that archivists will keep the researcher’s names and material request confidential, and will not divulge such information without consent.

ARCHIVE is part of a greater contemporary conversation on Public art and Commemorative Art making—exploring new modes of remembering and forgetting in public sphere.

ARCHIVE is part of Røstad's presentation of her artistic result of her PhD project in artistic research:
The Participatory Monument
Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere


Book a session in the ARCHIVE

If you would like to visit the ARCHIVE and require assistance, please contact theparticipatorymonument@gmail.com.

Transart Institute