Merete Røstad: Høring

Screen Shot 2018-08-22 at 3.19.07 PM.png

Research Fellow Merete Røstad will present her artistic result in Høring September 7.

Artist Merete Røstad will host a one-day public hearing on what she terms ”the participatory monument.”Høring is part of a greater contemporary conversation on Public art and Commemorative Art making—exploring new modes of remembering and forgetting in public sphere.

Merete Røstad has been a Research Fellow at department Art and Craft since 2014. Høring is Røstad's presentation of the artistic result of her artistic research project:
The Participatory Monument
Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere

The event is in Norwegian and English via simultan translation. 
Place: Gamle festsal I Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo, Norway
Registration and access from 8:30 AM
The doors close at 9 AM.
We note that the hearing is filmed.
 


Stipendiat Merete Røstad inviterer til Høring 7. september for å presentere det kunstneriske resultatet av hennes stipendiatprosjekt.

Kunstneren Merete Røstad inviterer til en offentlig høring over hva hun kaller et "deltagende monument". Røstad arbeider i det offentlige rom og utforsker potensialet i kunsten som katalysator for å engasjere seg i historie, identitet og minne.

Høringen er del av en større diskurs i samtiden om kunst i offentlige rom og utforming av minnebærende kunst gjennom å utforske minne og glemsel i den offentlig sfære.

Merete Røstad har vært stipendiat ved avdeling Kunst og håndverk siden 2014. Høring er Røstads presentasjon av kunstnerisk resultat av hennes stipendiat prosjekt:

The Participatory Monument
Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere

Sted: Gamle festsal i Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo
Registrering og adgang fra fra 08:30. Dørene stenger presis!
Vi gjør oppmerksom på at høringen blir filmet.

Meld deg på Høring her